často kladené otázky

Efektivní terapeutické práce může být docíleno jen v podporujícím a bezpečném prostředí terapeutického vztahu, v němž se klient cítí slyšen a respektován. Vzájemná důvěra a otevřená komunikace mezi klientem a terapeutem patří mezi klíčové podmínky, které dovolují hledat cestu k naplnění klientových cílů a ke zlepšení jeho životní situace. Své klienty tedy vždy vyzývám k tomu, aby mi podávali průběžnou zpětnou vazbu a nebáli se pokládat jakékoli otázky.

Proč je rozhovor efektivním způsobem jak se vyrovnávat s problémy?

Při terapeutických sezeních se věnujeme problémům, které ovlivňují Váš život. Jako terapeut nezaměřuji svou pozornost pouze na to, o čem mluvíme, ale vnímám i Vaše chování a pocity, což nám oběma dovolí pohlédnout na to, co Vás trápí, s potřebným odstupem. Tím, že o Vašich problémech diskutujeme, můžeme lépe pochopit výzvy, kterým čelíte, a najít nové možnosti a strategie, které Vám pomohou předcházet jejich negativním dopadům na Váš život. Díky naším společným rozhovorům si můžete ujasnit své hodnoty a priority, ocenit své silné stránky a dojít k lepšímu sebepoznání.

O jakých problémech se většinou mluví během individuálních sezení?

V rámci každého sezení budeme mluvit právě o těch problémech a starostech, které ovlivňují Vaši životní spokojenost. Může to být smutek, stres, vtíravé myšlenky, strachy a úzkosti, nedostatek sebevědomí, negativní sebevnímání, nejistota, sebeobviňování, pochybování o sobě, emocionální bolest, výčitky, nepříjemné vzpomínky z dětství či minulosti, nedostatečná sociální podpora, samota, problémy ve vztahu i v manželství, konflikty v práci, neschopnost relaxovat, nespavost, atd. Vy určujete klíčová témata, která jsou pro Vás relevantní, a proto je terapeutická práce vedena s ohledem na Vaše potřeby a priority.

Jak funguje párové poradenství?

V rámci párové terapie se nejdříve soustředíme na pochopení vztahových problémů mezi partnery a na rozeznávání vzorců chování, které negativně ovlivňují jejich partnerství. Neutrální a podporující prostředí poradenské místnosti nám dává možnost dané vzorce popsat, nalézt jejich původ i rozpoznat jejich dopad na vztah jako takový. V následujících krocích terapeutické práce se partneři učí problematické vzorce neopakovat, díky čemuž může růst jejich vzájemná důvěra i ztracená blízkost. Oba partneři se také učí respektovat individuální rozdíly mezi sebou a lépe podporovat sebe i toho druhého.

Jaké výhody má terapie na dálku?

Terapeutická sezení na dálku ocení zejména ti klienti, kteří mají omezené časové možnosti, hodně cestují nebo žijí v lokalitách, kde není snadno dostupná odborná pomoc. Terapii na dálku lze provádět přes telefon, Skype, Zoom nebo jiné technologie, které dovolují pracovat s klientem přímo z komfortu jeho domova či kanceláře. Kvalita a efektivita terapeutické práce tímto nejsou nijak omezeny.

Jak vím, že to co Vám sdělím je důvěrné?

S každým klientem podepisuji dohodu, která, kromě jiného, upřesňuje podmínky etické terapeutické práce a zdůrazňuje, že Vaše osobní údaje budou chráněny dle zákona o Ochraně osobních údajů. Dále, dle etického kodexu České asociace pro psychoterapii a asociace ICEEFT, jejichž jsem členem, zaručuji diskrétnost a potvrzuji, že informace o Vás nebudou žádné třetí straně sděleny bez Vašeho předchozího písemného svolení.

Jak často mám docházet? Můžu plánované sezení zrušit?

Terapeutická sezení se nejčastěji konají jednou týdně, ideálně ve stejný den i čas. Celkový počet sezení je různý a odvíjí se od Vašich potřeb a životní situace, což spolu podrobně probereme během prvního setkání. Již naplánované sezení můžete zrušit z jakéhokoliv důvodu. Požádám Vás však o telefonickou omluvu nejpozději 24 hodin předem.

Mám léky a doporučení k psychoterapeutovi. Je vhodné, abych docházel na sezení?

Jestliže berete léky, které pomáhají regulovat Váš psychický stav, může jejich kombinace s psychoterapií výrazně podpořit celkovou léčbu. Během terapeutických sezení budete mít příležitost lépe pochopit vliv interních a externích faktorů, které vedly k předepsání léků. Také budete mít možnost vybudovat si strategie, které Vám dlouhodobě pomohou předcházet situacím a vyvarovat se spouštěčům, které přispěly k přetížení Vašeho organizmu či k případné diagnóze.

Jaký je rozdíl mezi párovým poradenstvím a manželskou poradnou?

V manželské poradně, stejně jako při párové terapii, vám manželský poradce pomůže pochopit aspekty, které negativně přispívají k problémům mezi Vámi a Vaším partnerem, a nabídne možné cesty vedoucí k upevnění vašeho vztahu i zlepšení jeho kvality. Rozdíl mezi manželskými a párovými poradci je tedy spíše v uvedeném názvu jejich pracovní pozice. Nejpodstatnější odlišnosti mezi jednotlivými odborníky jsou navázány na jejich pracovní zkušenosti a specifický přístup k práci.

Liší se nějak terapie s mladistvými od práce s dospělými klienty?

Mladiství ve věku od 16ti do 18ti let mají stejně jako dospělí klienti v rámci terapie možnost pozastavit se nad svými každodenními problémy, ujasnit si své cíle, věnovat se rozvoji své identity a pozitivních vlastností, atd. Pro mladistvé je nalezení důvěry a možnosti otevřít se, bez strachu z odsouzení, často podstatnější než pro klienty v jiných věkových skupinách.