často kladené otázky

Efektivní terapeutické práce může být docíleno jen v podporujícím a bezpečném prostředí terapeutického vztahu, v němž se klienti cítí slyšeni a respektováni. Vzájemná důvěra a otevřená komunikace patří mezi klíčové podmínky, které dovolují hledat cestu k naplnění cílů individuálních klientů i párů a ke zlepšení jejich životní situace. Všechny své klienty tedy vždy vyzývám k tomu, aby mi podávali průběžnou zpětnou vazbu a nebáli se pokládat jakékoli otázky.

Proč je rozhovor efektivním způsobem jak se vyrovnávat s problémy?

Při terapeutických sezeních se věnujeme problémům, které ovlivňují Váš život. Jako terapeut nezaměřuji svou pozornost pouze na to, o čem mluvíme, ale vnímám i Vaše chování a pocity, což nám oběma dovolí pohlédnout na to, co Vás trápí, s potřebným odstupem. Tím, že o problémech diskutujeme, můžeme lépe pochopit výzvy, kterým čelíte, a najít strategie, které Vám pomohou zmírnit negativní aspekty ovlivňující Váš život. Díky naším rozhovorům si můžete ujasnit své hodnoty a priority, ocenit své silné stránky a dojít k lepšímu sebepoznání.

O jakých problémech se většinou mluví během individuálních sezení?

V rámci každého sezení budeme mluvit právě o těch problémech a starostech, které ovlivňují Vaší životní spokojenost. Mezi ně mohou patřit stres, vtíravé myšlenky, strachy, úzkosti, nedostatek sebevědomí, negativní sebevnímání, nejistota, sebeobviňování, pochybování o sobě, emocionální bolest, výčitky, nepříjemné vzpomínky z dětství či minulosti, nedostatečná sociální podpora, samota, problémy ve vztahu či v manželství, konflikty v práci, neschopnost relaxovat, nespavost, atd. Vy určujete klíčová témata, která jsou pro Vás relevantní, a proto je terapeutická práce vedena s ohledem na Vaše potřeby a priority.

Jak funguje párové poradenství?

V rámci párové terapie se nejdříve soustředíme na pochopení vztahových problémů mezi partnery a na rozeznávání vzorců chování, které negativně ovlivňují jejich partnerství. Neutrální a podporující atmosféra poradenského sezení nám dává možnost dané vzorce popsat, nalézt jejich původ i rozpoznat jejich dopad na vztah jako takový. V následujících krocích terapeutické práce se partneři učí problematické vzorce neopakovat, díky čemuž může růst jejich vzájemná důvěra i ztracená blízkost. Oba partneři si také připomenou, jak mohou více respektovat individuální rozdíly, které mezi nimi jsou, a lépe podporovat sami sebe i toho druhého.

Jaké výhody má terapie na dálku?

Terapeutická sezení na dálku ocení zejména ti klienti, kteří mají omezené časové možnosti, hodně cestují nebo žijí v lokalitách, kde není snadno dostupná odborná pomoc. Terapii na dálku lze provádět přes telefon, Zoom, Google Meet, Skype nebo jiné technologie, které klientům dovolují být online a přitom v komfortu domova nebo kanceláře. Kvalita a efektivita terapeutické práce nejsou tímto formátem nijak omezeny.

Jak vím, že to co Vám sdělím je důvěrné?

S každým klientem podepisuji dohodu, která, kromě jiného, upřesňuje podmínky etické terapeutické práce a zdůrazňuje, že Vaše osobní údaje budou chráněny dle zákona o Ochraně osobních údajů. Dále, dle etického kodexu České asociace pro psychoterapii a asociace ICEEFT, jejichž jsem členem, zaručuji diskrétnost a potvrzuji, že informace o Vás nebudou sděleny žádné třetí straně bez Vašeho předchozího písemného svolení.

Jak často mám docházet? Můžu plánované sezení zrušit?

Terapeutická sezení se nejčastěji konají jednou týdně nebo každý druhý týden, ideálně ve stejný den i čas. Celkový počet sezení je různý a odvíjí se od Vašich potřeb a životní situace, což spolu podrobně probereme během prvního setkání. Již naplánované sezení můžete zrušit z jakéhokoliv důvodu. Požádám Vás však o telefonickou či písemnou omluvu nejpozději 24 hodin předem.

Mám léky a doporučení k psychoterapeutovi. Je vhodné, abych docházel na sezení?

Jestliže berete léky, které pomáhají regulovat Váš psychický stav, může jejich kombinace s psychoterapií výrazně podpořit celkovou léčbu. Během terapeutických sezení budete mít příležitost lépe pochopit vliv interních a externích faktorů, které vedly k předepsání léků. Také budete mít možnost vybudovat si strategie, které Vám dlouhodobě pomohou předcházet situacím a vyvarovat se spouštěčům, které přispěly k přetížení Vašeho organizmu či k případné diagnóze.

Jaký je rozdíl mezi párovým poradenstvím a manželskou poradnou?

V manželské poradně, stejně jako při párové terapii, vám manželský poradce pomůže pochopit aspekty, které negativně přispívají k problémům mezi Vámi a Vaším partnerem, a nabídne možné cesty vedoucí k upevnění vašeho vztahu i zlepšení jeho kvality. Rozdíl mezi manželskými a párovými poradci je tedy spíše v uvedeném názvu jejich pracovní pozice. Nejpodstatnější odlišnosti mezi jednotlivými odborníky jsou navázány na jejich pracovní zkušenosti a specifický přístup k práci.

Liší se nějak terapie s mladistvými od práce s dospělými klienty?

Mladiství ve věku od 16ti do 18ti let mají stejně jako dospělí klienti v rámci terapie možnost pozastavit se nad svými každodenními problémy, ujasnit si své cíle, věnovat se rozvoji své identity a pozitivních vlastností, atd. Pro mladistvé je nalezení důvěry a možnosti otevřít se, bez strachu z odsouzení, často podstatnější než pro klienty v jiných věkových skupinách.