Cesta k
harmonii.

Dostupnost

Osobní sezení: nejsou k dispozici

Od roku 2020 pracuji výhradně online. Relevantní výzkum naznačuje, že terapie vedená online nabízí stejnou efektivitu jako terapie vedená osobně.

Individuální psychoterapie: online

Online individuální psychoterapie je vhodná pro všechny klienty od 16ti let, kteří se cítí komfortně při telefonátech nebo videohovorech.

Párová terapie: online

Online párová terapie je vhodná pro partnery, kteří prožívají krizi nebo hledají cestu k upevnění jejich vztahu a netrvají na osobním setkání.

Eliška Nuslauerová, MSc.

Psycholog a psychoterapeut

Magisterský titul v oboru psychologie jsem obdržela na Univerzitě v Chesteru (Anglie). Čtyřletý psychoterapeutický výcvik jsem absolvovala na Irish College of Humanities and Applied Sciences (Irsko). Individuální psychoterapii poskytuji od roku 2010, párovou terapii od roku 2018. Svou práci přizpůsobuji potřebám, cílům a hodnotám každého z mých klientů a párů, protože věřím, že jedině tak lze dosáhnout výsledků, které mají pozitivní a dlouhodobý efekt.

Více o mně

Běžná zaměření terapeutické práce

Během individuálních terapeutických sezení se klienti často soustředí na rozeznávání vlastních potřeb, vnímání svých schopností, posilování pozitivních vlastností a kladného pohledu na sebe samé. Společně s terapeutem pracují na pochopení vlastních obav a nejistot, které je, často nevědomě, omezují a brzdí v rozvoji. Terapeutická práce se zaměřuje na zeslabení iracionálních strachů i paralyzujících úzkostí a jejich nahrazení zdravým sebevědomím a sebedůvěrou podloženou reálnými základy.
Při individuální práci je, mimo jiné, možné zaměřit se na klientovy vztahy. Během sezení můžeme lépe pochopit nejen podstatu partnerských i rodinných vztahů, jejich historii i současné nastavení, ale i pozici daného klienta v jeho osobním i pracovním prostředí. Díky individuální práci je možné zlepšit mezilidskou komunikaci a dynamiku v rodině.
Mezi nejčastější tématická zaměření individuální terapie mladých lidí patří řešení krizových situací, vyrovnání se s traumatickou událostí, překonání dopadů šikany, zlepšení vztahových problémů v rodině, získání sebevědomí a sebejistoty, uvědomění si vlastní hodnoty, nalezení jistoty při rozhodování a získávání samostatnosti. Klienti, kterým je méně než 18 let, mají zaručenou diskrétnost stejně tak, jako dospělí klienti. Pokud by se ale ocitli v situaci, která může vést k ohrožení jejich bezpečí, pak terapeut, s jejich souhlasem, kontaktuje jednoho z rodičů, jehož podpora může mít podstatný vliv na zlepšení celkové situace klienta.
Párová terapie pomáhám partnerům, kteří jsou v krátkodobém nebo i dlouhodobém vztahu, překonat krizová období a opakující se vztahové problémy, mezi než může patřit i nevěra nebo každodenní hádky. Během práce mají partneři možnost společně odložit neshody a zranění z minulosti, upevnit svou vzájemnou důvěru a prohloubit pocit blízkosti k tomu druhému. Není výjimkou, že partneři, kteří jsou opravdu motivovaní zlepšit kvalitu svého vztahu, dokáží nalézt i ztracenou zamilovanost.