Cesta k
harmonii.

Dostupnost

Osobní sezení: nejsou k dispozici

Osobní setkání již nenabízím. Terapie vedená online poskytuje stejnou efektivitu jako terapie vedená osobně a může klientům nabídnout prostředí, které je stejně bezpečné i podporující.

Individuální terapeutická sezení: na dálku

Vhodné pro všechny klienty od 16ti let, kteří mají omezené časové možnosti a cítí se aspoň trochu komfortně při telefonátech nebo video-hovorech.

Párové poradenství a terapie: na dálku

Vhodné pro partnery, kteří prožívají krizi nebo hledají cestu k upevnění jejich vztahu. Párová sezení probíhají za použití bezpečných nástrojů pro online komunikaci.

Eliška Nuslauerová, MSc.

Psycholožka

Od ukončení studia v oboru psychologie v Chesteru (Anglie) patří mezi mé hlavní specializace individuální terapie s klienty od 16ti let a párové poradenství. Jako terapeut pracuji v českém i anglickém jazyce, a to již více než devět let. Svou práci přizpůsobuji potřebám, cílům a hodnotám každého z mých klientů a párů, protože věřím, že jedině tak lze dosáhnout výsledků, které mají pozitivní a dlouhodobý efekt.

Více o mně

Běžná zaměření terapeutické práce

Během individuálních terapeutických sezení se klienti často soustředí na rozeznávání vlastních potřeb, vnímání svých schopností, posilování pozitivních vlastností a kladného pohledu na sebe samé. Společně s terapeutem pracují na pochopení vlastních obav a nejistot, které je, často nevědomě, omezují a brzdí v rozvoji. Při této práci se mnohdy soustředíme na odložení iracionálních strachů, zeslabení paralyzujících úzkostí a jejich nahrazení zdravým sebevědomím a sebedůvěrou podloženou reálnými základy.
Při individuální práci je, mimo jiné, možné zaměřit se na klientovy vztahy. Během sezení můžeme lépe pochopit nejen podstatu partnerských i rodinných vztahů, jejich historii i současné nastavení, ale i pozici daného klienta v jeho osobním i pracovním prostředí. Skrz individuální práci je možné zlepšit mezilidskou komunikaci a dynamiku v rodině.
Mezi nejčastější tématická zaměření individuální terapie mladých lidí patří řešení krizových situací, vyrovnání se s traumatickou událostí, překonání dopadů šikany, zlepšení vztahových problémů v rodině, získání sebevědomí a sebejistoty, uvědomění si vlastní hodnoty, nalezení jistoty při rozhodování a získávání samostatnosti. Klienti, kterým je méně než 18 let, mají zaručenou diskrétnost stejně tak, jako dospělí klienti. Pokud by se ale ocitli v situaci, která může vést k ohrožení jejich bezpečí, pak terapeut, s jejich souhlasem, kontaktuje jednoho z rodičů, jehož podpora může mít podstatný vliv na zlepšení celkové situace klienta.
Párová terapie pomáhám partnerům, kteří jsou v krátkodobém nebo i dlouhodobém vztahu, překonat krizová období a opakující se vztahové problémy, mezi než může patřit i nevěra nebo každodenní hádky. Během práce mají partneři možnost společně odložit neshody a zranění z minulosti, upevnit svou vzájemnou důvěru a prohloubit pocit blízkosti k tomu druhému. Není výjimkou, že partneři, kteří jsou opravdu motivovaní zlepšit kvalitu svého vztahu, dokáží nalézt i ztracenou zamilovanost.