moje biografie

Nabízím profesionální psychoterapeutickou podporu jedincům a párům, kteří se nachází v těžké životní situaci nebo se chtějí věnovat svému rozvoji a rozvoji svých vztahů. S každým jedincem i párem pracuji v souladu s jejich hodnotami a svůj terapeutický přístup flexibilně přizpůsobuji potřebám a cílům mých klientů.

PROFESNÍ INFORMACE

Individuální terapeutická sezení poskytuji již třináct let, párovému poradenství se věnuji pět let. Jako psychoterapeut pomáhám svým klientům čelit krizovým situacím, vyrovnat se s nečekanými životními výzvami a rozvíjet kvalitní vztahy. Sezení nabízím výhradně online; práce na dálku patří mezi mé hlavní specializace již osm let. S klienty běžně pracuji v českém a anglickém jazyce.

Díky mezinárodnímu studijnímu programu asociace ICEEFT jsem v roce 2018 absolvovala svůj první výcvik zaměřený na párové poradenství. Od té doby se každý rok účastním několika online seminářů a workshopů organizovaných výcvikovými centry v Kanadě, Irsku a USA. Pod vedením zkušeného supervizora se věnuji podpoře párů, které prožívají krizi, zažívají dlouhodobé odcizení či nehezké hádky, mají komunikační problémy, atd. Běžně pracuji s páry, které zažily nevěru, i s páry v jejichž dynamice jsou sklony k agresi. Věřím, že všichni partneři, kteří jsou rozhodnutí své problémy řešit, si dokáží vybudovat lepší a kvalitnější vztah. Můj styl práce ovšem není vhodný pro otevřená partnerství a polyamorní vztahy.

Individuální terapii poskytuji klientům od 16ti let. Svou soukromou praxi jsem otevřela v Praze v roce 2016. Po dokončení studia jsem pracovala v Londýně pro mezinárodní poradenskou společnost, která podporuje klienty z celého světa. Jako specializovaný telefonický poradce jsem poskytovala krátkodobou i dlouhodobou pomoc klientům, kteří prožívali náhlou krizi či výrazné dlouhodobé vypětí. Jejich emocionální bezpečí a celková vyrovnanost byly mou hlavní prioritou. V roli terapeuta jsem také působila v Chesteru (Anglie), kde jsem se věnovala práci s lidmi, kteří se vyrovávali s dopady násilí, a v Galway (Irsko), kde jsem se zaměřila na práci s klienty, kteří prožívali dlouhodobý stres a měli tendence k závislosti na alkoholu nebo drogách.

Jsem členkou mezinárodní asociace párových terapeutů s názvem International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT) a také České Asociace pro Psychoterapii (CZAP). Dodržuji etický kodex a pravidla pro vedení terapeutické práce.

Tímto bych ráda poděkovala Dr. Sue Johnson za její třicetiletý výzkum párové dynamiky a utváření Terapie zaměřené na emoce (Emotionally Focused Therapy). Také jsem vděčná Carlu Rodgersovi, Danielu Golemanovi a dalším osobnostem, které významně přispěly k rozvoji psychologie a psychoterapie.

Dostupnost

Zoom, FaceTime, Google Meet a telefon

Služby

Individuální a párová terapie online

Jazyky

český a anglický jazyk