moje biografie

Jako terapeutka nabízím profesionální podporu mladým lidem a dospělým, kteří se nachází v těžké životní situaci, prožívají náročné období nebo se chtějí věnovat svému osobnímu růstu. Náplň a cíle terapeutické práce je tedy určována potřebami mých klientů. S každým jedincem i párem pracuji v souladu s jejich hodnotami a svůj terapeutický přístup flexibilně přizpůsobuji jejich prioritám a cílům.

PROFESNÍ INFORMACE

Individuální terapeutická sezení vedu již od roku 2013. Ve své soukromé poradně v Praze pracuji od května 2016. Zaměřuji se nejen na práci s jednotlivci staršími 16ti let, ale i na párové poradenství. Při individuální a párové práci pomáhám svým klientům čelit krizovým situacím, vyrovnat se s nečekanými životními výzvami a rozvíjet osobní vztahy.

Do ledna 2016 jsem žila, studovala a pracovala v Irsku a Anglii. Na Univerzitě v Chesteru jsem získala magisterský titul v oboru psychologie a během studia ukončila specializovaný výcvik zaměřený na podporu klientů od 16ti let. Nad rámec studijního programu jsem také obdržela certifikáty týkající se práce s dospělými klienty, kteří prožívají nadměrný stres a úzkost, vyrovnávají se se ztrátou a vztahovými problémy, prožili syndrom vyhoření nebo hledají cestu ke zlepšení svého sebevědomí a sebejistoty. Díky studijnímu programu americké asociace ICEEFT jsem se zúčastnila výcviku zaměřeného na párové poradenství, v této chvíli pracuji na ukončení jejich tříletého certifikovaného kurzu. Do konce roku 2015 jsem jako terapeut pracovala v Londýně pro mezinárodní společnost, která poskytuje poradenskou pomoc klientům z celého světa. Díky svým profesním znalostem a dovednostem jsem byla schopna podporovat klienty, kteří prožívali náhlou krizi i výrazné dlouhodobé vypětí. Jejich emocionální bezpečí a celková vyrovnanost byly mou hlavní prioritou. Jako specializovaný telefonický poradce jsem poskytovala dlouhodobou pomoc i klientům, kteří nebyli schopni docházet na osobní sezení. V roli terapeuta jsem také působila v Chesteru (Anglie), kde jsem se věnovala práci se ženami s historií sexuálního a domácího násilí, a v Galway (Irsko), kde jsem se zaměřila na práci s klienty, kteří prožívali dlouhodobý stres a měli tendence k závislosti na alkoholu nebo drogách.

Jsem členkou americké asociace párových terapeutů s názvem International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy a také České Asociace pro Psychoterapii. Dodržuji jejich etický kodex a pravidla pro vedení terapeutické práce.

Dostupnost

Zoom, Google Meet, Skype a telefon

Služby

individuální terapie a párové poradenství online

Jazyky

český a anglický jazyk